Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 24 common:people_all_forms

Освітній процес

Date: 2 березня 2020 о 21:09, Refreshed 14 лютого 2022 о 16:14

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

Протокол № 1 від 30.08.2021р.

Голова педагогічної ради

______________Н.М. Коваленко

                                          

.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по гімназії

Наказ №    від       2021 р.

Директор гімназії

   ________________Н.М. Коваленко                                          

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Новосілківської гімназії Боярської міської ради Київської області


на 2021/2022 навчальний рік

2021

                 У 2021/2022 навчальному році освітній процес у Новосілківській гімназії Боярської міської ради Київської області організовується відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства та освітньої програми закладу освіти з неухильним дотриманням Протиепідемічних заходів у гімназії на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України 23 квітня 2021 року № 4, вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 (із змінами) «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та Рекомендацій щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти (лист МОН від 05.08.2020 № 1/9-420).

                 Зміст освітньої діяльності Новосілківській гімназії Боярської міської ради Київської області визначається законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р (https://cutt.ly/OyA9z5p), Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688); Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним державними стандартами результатів навчання є освітня програма Новосілківської гімназії Боярської міської ради.

Навчальний план складений відповідно до Типових навчальних планів:

 • для 1-2-х класів – за Типовими освітніми програмами для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОіН України від 08.10.2019 р. № 1272 (Шиян Р.);
 • для 3-4-х класів – за Типовими освітніми програмами для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОіН України від 08.10.2019 р. № 1273 (Шиян Р.);

-  для 5-7,9-х класів  – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОіН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1;

 • для 8-го класу  – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОіН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 8;

           Освітня програма Новосілківської гімназії Боярської міської ради Київської області є наскрізною, оскільки охоплює освіту на І (початкова освіта), ІІ (базова середня освіта) ступенях навчання.

   Освітня програма передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом   загальної середньої освіти.

Освітня програма містить:

-вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

-перелік, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, предметів, логічна послідовність їх вивчення;

-загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні   загальної середньої освіти, його розподіл між галузями знань та навчальними предметами за роками навчання;

-опис очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів;

-форми організації освітнього процесу, в тому числі в інклюзивних класах та за індивідуальною формою навчання;

-опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою гімназії та затверджується директором,  оприлюднюється на веб-сайті гімназії.

На основі освітньої програми заклад складає та затверджує навчальний план на наступний навчальний рік, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальний план Новосілківської гімназії Боярської міської ради Київської області охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження спецкурсів, курсів за вибором та індивідуальних занять.

Повноцінність загальної середньої   освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин навчального плану. З метою виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.  

Навчальний план зорієнтований на роботу гімназії за 5-денним навчальними тижнем. 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Загальний обсяг навчального навантаження

Кількість класів:

1–4 кл. – 4; 5–9 кл. – 5.

Орієнтовна кількість учнів:

1–4 кл. –    ; 5–9 кл. –    .

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 12).

Середня наповнюваність класів складає:

1–4 кл. –     ; 5–9 кл. –      .

Всього класів – 9, учнів – 145, середня наповнюваність –     .

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у  навчальному плані Новосілківської гімназії Боярської міської ради Київської області на 2021/2022 навчальний рік, затвердженому наказом по гімназії  №     від 30.08.2021р. (додається)

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планів відповідного рівня:

Клас

Кількість годин на рік

1 клас

805

2 клас

875

3 клас

910

4 клас

910

Разом

3500

5клас

1050

6 клас

1155

7 клас

1172,5

8 клас

1207,5

9 клас

1260

Разом

5845

 

Години варіативної складової

Варіативну складову освітньої програми закладу (додаткові  години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, факультативи, групові та індивідуальні заняття) використано для розвитку нахилів і здібностей школярів, враховуючи освітні запити учнів та батьків, кадрове забезпечення та матеріально-технічну і методичну базу гімназії.

 • З метою розвитку індивідуальних здібностей учнів у 1-4 класах введена індивідуальна робота з учнями ( відповідно по 0,5 год на тиждень у 2 і 3 класах та по1 год на тиждень у 1 і 4 класах);
 • з метою розвитку учнів фінасових понять та розширенні економічного кругозору учнів у 2 класі введено курс «Фінансова абетка, а у  3 класі продовжено   курс за вибором «Фінансова арифметика» (по 0,5 години на тиждень);
 • У 5 та 6 класах з метою формування в дітей традиційних для України християнських цінностей: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов’язку, честі та совісті вивчатиметься курс «Етика» (по 1 годині на тиждень) ;
 • з метою зацікавити учнів вивченням історії рідного краю, інтегрованого курсу всесвітньої історії та історії України, формуванню критичного мислення в учнів гімназії у 6 класі введено факультатив «Міфологія» (1год на тиждень), а у 7 класі додатково виділено 1 год на вивчення предмету «Історія України»;
 • з метою розвитку знань учнів про фінансову систему України та світу, вплив фінансів на економічний стан світової економіки, а також про вміння керувати власними заощадженнями у сімейному бюджеті у 5 класі введено курс за вибором «Родинні фінанси» ( 1 год на тиждень) ,  у 6 класі курс за вибором «Фінансово-грамотний споживач» ( 1 год на тиждень), у 7 класі введено факультатив «Фінансова культура» ( 0,5 год на тиждень), а у 8 класі продовжено курс за вибором «Прикладні фінанси» ( 1 год на тиждень);
 • з метою розвитку літературних здібностей учнів та образного і критичного мислення, пізнання літературної спадщини  письменників народів світу у 5 класі додатково виділено 0,5 год на предмет «Зарубіжна література»;
 • у 5 класі з метою формування в учнів само ідентичності та почуття власної гідності, розширення знань учнів з  пропедевтичного курсу історії  додатково  виділено 1 год на вивчення історії України;
 • з метою поглиблення географічних знань учнів про економіку України та світу, розширення знань про географічну оболонку Землі, необхідність збереження екосистеми планети, у гімназії виділено з варіативної складової  додаткові години на вивчення географії: у 6 класі – 0,5 год на тиждень, у 7 класі – 1 год на тиждень, у 9 класі – 0,5 год на тиждень;
 • з метою поглиблення знань учнів з української мови та підготовки їх до ЗНО у 8 класі введено поглиблене вивчення української мови (4 години на тиждень);
 • якісні зміни характеру міжнародних відносин України роблять іноземну мову дійсно потрібною в практичній діяльності людини. На сучасному етапі розвитку суспільства  знання іноземних мов є необхідною складовою життя та важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. З огляду на те, що стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, у нашому закладі у 8   класі виділено  1 додаткову годину на вивчення англійської мови;
 • з метою розширення знань учнів з історії, поглиблення знань з історії рідного краю та підготовки учнів до олімпіад і участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 8 класі введено факультатив «Видатні постаті України середини 16 -  18 століть» (1 год на тиждень) та додатково виділено 0,5 години на вивчення історії України;
 • у 9 класі з метою розвитку критичного мислення, поглиблення знань учнів про українську культурну спадщину та підготовки до ЗНО  введено факультатив «Українська культура середини 16 – 19 століття» (1 год на тиждень) та додатково виділено 0,5 год на вивчення історії України;
 • у 9 класі, з метою  якісної економічної освіти учнів, поглиблення їх знань в сфері фінансової системи введено курс за вибором «Економіка і фінанси» (1год на тиждень).

   Програмове забезпечення варіативної складової освітньої програми закладу додається (Див. Додаток до освітньої програми закладу про програмове забезпечення варіативної складової у 2021/2022 навчальному році).

Якщо за освітньою програмою на вивчення деяких предметів відводиться неповна кількість годин (0,5 чи 1,5 години) вони перерозподіляються між навчальними семестрами, щоб не допустити перевантаження учнів і вкластися в межі гранично допустимого навчального навантаження на учня.

Структура закладу освіти

Заклад освіти здійснює освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та утворює  для цього структурні підрозділи:

         Початкова школа забезпечує початкову освіту, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій;

           Гімназія забезпечує базову середню освіту, яка відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікацій;

         Термін  здобуття освіти в Закладі:

         початкова освіта тривалістю чотири роки;

          базова середня освіта тривалістю п’ять років.

         На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес може організовуватися за циклами, визначеними спеціальним законом, поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей

У Новосілківській гімназії Боярської міської ради на  2021/2022 навчальний рік за бажанням учнів та батьків і рішенням педагогічної ради закладу освіти (протокол  № 1  від 30.08.2021 р.) у 8 класі введено поглиблене вивчення української мови.

Мова навчання в гімназії – українська. Кількість класів – 9, у них учнів – 145.

 Структура 2021/2022 навчального року. Особливості організації освітнього процесу.

 Гімназія працює за п’ятиденним робочим тижнем, вихідні дні - субота і неділя.

 Відповідно до Закону України ,,Про освіту” тривалість уроку  в 1 класі - 35 хвилин, в 2-4 класах становить 40 хвилин, в  5-9 класах – 45 хвилин. Тривалість перерв, під час яких не відбувається харчування школярів – 10-20 хв., під час яких учні харчуються – 20-35 хв.

 1-9 класи - початок занять о 09 год . Допускається у 7-9 класах 0-й урок о 08 год 05 хв.

 Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, працють 2 групи продовженого дня: для 1-2 класів (0,5 ставки) і для 3-4 класів (0,5 ставки).

 Відповідно Закону України ,,Про освіту” кожний навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань.

 Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються закладом освіти у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про повну загальну середню освіту”  у 2021/2022 навчальному році навчальні заняття в гімназії організовуються за семестровою системою: І семестр – з 01 вересня по 28 грудня 2021 року, ІІ семестр – з 10 січня по 8 червня 2022 року. Канікули проводитимуться в такі терміни: осінні з 23 жовтня по 31 листопада 2021 року, зимові з 29 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року, весняні з 26 березня по 03 квітня 2022 року.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні  гранично допустимого навантаження, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

Предмет «Фізична культура» реалізується варіативними модулями:

Клас

Назва модуля

5-9 кл.

Легка атлетика

Футбол

Баскетбол

Волейбол

Розподіл семи годин інтегрованого предмету «Я досліджую світ» у 1 класі здійснюється між освітніми галузями таким чином:

 • мовно-літературна  – 2 години;
 • математична – 1 година;
 • природнича, технологічна, інформативна, соціальна і здоров'язбережувальна, громадянська та історична – разом 4 години.

Розподіл восьми годин інтегрованого предмету «Я досліджую світ» у 2 класі здійснюється між освітніми галузями таким чином:

 • мовно-літературна  – 2 години;
 • математична – 1 година;
 • природнича, технологічна, інформативна, соціальна і здоров'язбережувальна, громадянська та історична – разом 5 годин.

Розподіл семи годин інтегрованого предмету «Я досліджую світ» у 3,4 класі здійснюється між освітніми галузями таким чином:

 • мовно-літературна  – 2 години;
 • математична – 1 година;
 • природнича, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна, громадянська та історична – разом 4 годин.

Реалізація завдань мистецької освітньої галузі здійснюється через вивчення окремих предметів «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво» у 1-7 класах, у 8-9 класах -  інтегрованого курсу «Мистецтво».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5 класах вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6 класах – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» .

У 2021/2022 навчальному році визначено такий порядок викладання предметів, на які виділено не цілу  (дробову: 0,5; 1,5; 2,5 тощо) кількість годин:

№ з/п

Назва навчального предмету

Спрямування

Клас

Кількість годин за робочим навчальним планом

Кількість годин

І семестр

ІІ семестр

Українська мова

Навчальний предмет інваріантної складової

5

3,5

4

3

6

3,5

4

3

7

2,5

2

3

Історія України

Навчальний предмет інваріантної складової

8

1,5+0,5

2

2

9

1,5+0,5

2

2

Географія

Навчальний предмет інваріантної складової

9

1,5+0,5

2

2

 

6

2,5

2

3

Хімія

Навчальний предмет інваріантної складової

7

1,5

2

1

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128:

Навчання у гімназії І ступеня (початкова освіта) здійснюється за такими освітніми галузями:

для 1-4 класів (Шиян Р.Б., цикл І (1-2 класи) , цикл ІІ (3-4 клас)

Мовно-літературна, у тому числі:

Рідномовна освіта (українська мова та література; (МОВ)

Іншомовна освіта (ІНО) (англійська)

Математична (МАО)

Природнича (ПРО)

Технологічна (ТЕО)

Інформатична (ІФО)

Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО)

Громадянська та історична (ГІО)

Мистецька (МИО)

Фізкультурна (ФІО)

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класах – 35 хвилин,  2-4 класах – 40 хвилин.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань гімназії. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Очікувані результати навчання здобувачів початкової  освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено з обов’язковими результатами навчання, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня

(додаток №2,3)

Навчання у гімназії ІІ ступеня (базова середня освіта) передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.  

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Очікувані результати навчання здобувачів базової  освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-9 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Тривалість уроків у 5-9 класах – 45 хвилин.

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

(додаток №2,3)

Освітній процес у 7 класі з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів та програм, рекомендованими МОН для загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма (Постанова КМУ № 872  «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Наказ МОН України від 08.06.2018р. №609 "Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в ЗЗСО та ЗДО»).

Загальні вимоги до обов’язкових результатів навчання .

Загальні вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

До ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних  соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти за освітніми галузями конкретизовано в Державних стандартах.

Ключові компетентності

Результати навчання здобувачів освіти повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно -  і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною

(і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність

і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є:

1) формувальне (поточне) оцінювання;

2) підсумкове оцінювання (семестрове та річне);

3) державна підсумкова атестація учнів;

4) зовнішнє незалежне оцінювання.

 Формувальне (поточне) та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам освітньої програми закладу освіти, вибір їх форм, змісту та способу здійснюють педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

 Формувальне (поточне) та семестрове оцінювання  здійснюється за 12-бальною шкалою оцінювання. 

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюється за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень і відображається у свідоцтві досягнень, що видається   учневі.

Навчальні досягнення учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання, оцінюються відповідно до вимог індивідуальних навчальних програм.

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів повної загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію на кожному рівні повної загальної середньої освіти, крім випадків, визначених законодавством.

Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання випускників на кожному ступені навчання визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

У разі вибуття учня із закладу освіти (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки, призов на військову службу тощо) оцінювання може проводитися достроково або в екстернатній формі (у відповідному закладі).

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розроблення рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Інструменти для здійснення моніторингу системи внутрішнього забезпечення якості освіти регламентовано шкільним Положенням про моніторинг якості освітнього процесу, затвердженим на засіданні педагогічної ради, протокол № 1 від 26.01.2010 року.

Для забезпечення академічної доброчесності в освітньому закладі (ст.42 Закону України «Про освіту»), запобігання порушень академічної доброчесності (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, необ’єктивне оцінювання, шахрайство, хабарництво, несанкціонована співпраця, службова недбалість, зловживання впливом), посилення відповідальності за порушення академічної доброчесності, всі учасники освітнього процесу дотримуються  Положення про академічну доброчесність, затвердженого на засіданні педагогічної ради, протокол № 14 від 17.09.2018р.        

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті повторного проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); при моніторингу якості знань не зараховуються результати участі у І етапі (шкільному) Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах – робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учень не допускається до участі  в інших олімпіадах, конкурсах.

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу  можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

- при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання, щорічної винагороди;

- спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей, використання інформації  без  посилань на джерела, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади;

- надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи нематеріального характеру є підставою для притягнення педагогічного працівника до відповідальності судом першої інстанції.

Додаток 2

Перелік програм

для вивчення предметів інваріантної складової робочого навчального плану  у 2021-2022 навчальному році

№ з/п

Клас

Назва програми

Автор

Коли і ким надано гриф

Кількість годин

за програмою

фактично

Початкова школа

1

1

Типові освітні програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти

Р.Б.Шиян

Наказ МОіН України від 08.10.2019р.

№ 1272

2

2

Типові освітні програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти

Р.Б.Шиян

Наказ МОіН України від 08.10.2019р.

№ 1272

3

3

Типові освітні програми для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти

Р.Б.Шиян

Наказ МОіН України від 08.10.2019р.

№ 1273

4

4

Типові освітні програми для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти

Р.Б.Шиян

Наказ МОіН України від 08.10.2019р.

№ 1273

Базова школа

1

5

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Авторський колектив Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б.,

Глазова О. П.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

122

122

2

6

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Авторський колектив Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Глазова О. П.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

122

122

3

7

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Авторський колектив Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Глазова О. П.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

88

88

4

8

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Авторський колектив Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Глазова О. П.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

5

9

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Авторський колектив Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Глазова О. П.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

6

5

Українська література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

 Мовчан Р.В.,  Івасюк О.М.,

Кавун Л.І.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

7

6

Українська література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

 Мовчан Р.В.,  Івасюк О.М.,

Кавун Л.І.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

8

7

Українська література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

 Мовчан Р.В.,  Івасюк О.М.,

Кавун Л.І.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

9

8

Українська література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

 Мовчан Р.В.,  Івасюк О.М.,

Кавун Л.І.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

10

9

Українська література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

 Мовчан Р.В.,  Івасюк О.М.,

Кавун Л.І.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

11

5

Зарубіжна література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Ніколенко О.М.,

Таранік-Ткачук К.В.,

Фоміна С.П.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

12

6

Зарубіжна література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Ніколенко О.М.,

Таранік-Ткачук К.В.,

Фоміна С.П.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

13

7

Зарубіжна література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Ніколенко О.М.,

Таранік-Ткачук К.В.,

Фоміна С.П.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

14

8

Зарубіжна література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Ніколенко О.М.,

Таранік-Ткачук К.В.,

Фоміна С.П.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

15

9

Зарубіжна література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Ніколенко О.М.,

Таранік-Ткачук К.В.,

Фоміна С.П.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

16

5

Історія України. Всесвітня історія.

 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Пометун О.І., Атамась О.В., Мудрий М.М.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

17

6

Історія України. Всесвітня історія.

 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Пометун О.І., Атамась О.В., Мудрий М.М.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

18

7

Історія України.

5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Пометун О.І., Атамась О.В., Мудрий М.М.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

19

7

Всесвітня історія.

 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Пометун О.І., Атамась О.В., Мудрий М.М.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

20

8

Історія України.

 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Пометун О.І., Атамась О.В., Мудрий М.М.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

52

52

21

8

Всесвітня історія.

 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Пометун О.І., Атамась О.В., Мудрий М.М.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

22

9

Історія України.

 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Пометун О.І., Атамась О.В., Мудрий М.М.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

52

52

23

9

Всесвітня історія.

 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив Пометун О.І., Атамась О.В., Мудрий М.М.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

25

5

Математика. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

М. І. Бурда,

Ю. І. Мальований

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

140

140

26

6

Математика. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

М. І. Бурда,

Ю. І. Мальований

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

27

7

Математика. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

М. І. Бурда,

Ю. І. Мальований

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

28

8

Математика. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

М. І. Бурда,

Ю. І. Мальований

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

29

9

Математика. 5-9 кл.(Геометрія)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

М. І. Бурда,

Ю. І. Мальований

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

30

9

Математика. 5-9 кл. (Алгебра)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

М. І. Бурда,

Ю. І. Мальований

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

31

5

Іноземні мови 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

105

105

32

6

Іноземні мови 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

33

7

Іноземні мови 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

34

8

Іноземні мови 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

35

9

Іноземні мови 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

36

5

Інформатика. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Жалдак М.І.,  Горошко Ю.В.,  Завадський І.О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

37

6

Інформатика. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Жалдак М.І.,  Горошко Ю.В.,  Завадський І.О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

38

7

Інформатика. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Жалдак М.І.,  Горошко Ю.В.,  Завадський І.О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

39

8

Інформатика. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Жалдак М.І.,  Горошко Ю.В.,  Завадський І.О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

40

9

Інформатика. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Жалдак М.І.,  Горошко Ю.В.,  Завадський І.О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

70

41

5

Мистецтво. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Масол Л., Коваленко О.,  Гайдамака О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

42

6

Мистецтво. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Масол Л., Коваленко О.,  Гайдамака О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

43

7

Мистецтво. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Масол Л., Коваленко О.,  Гайдамака О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

44

8

Мистецтво. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Масол Л., Коваленко О.,  Гайдамака О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

45

9

Мистецтво. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Масол Л., Коваленко О.,  Гайдамака О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

46

9

Правознавство (практичний курс).

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Ремех Т.,

Муза О.,

Євтушенко Р.

Наказ МОН України

від 14.07.2016

№826

35

35

47

5

Етика.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

35

35

48

5

Мистецтво. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Масол Л., Коваленко О.,  Гайдамака О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

49

6

Мистецтво. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Масол Л., Коваленко О.,  Гайдамака О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

50

7

Мистецтво. 5-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Авторський колектив

Масол Л., Коваленко О.,  Гайдамака О.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

35

35

51

5

Природознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Т. Г. Гільберг

І. П. Крячко,

Т. В. Сак,

Н. В. Бєскова,

С. С. Фіцайло

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

70

70

52

6

Біологія.6-9кл. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

70

70

53

7

Біологія.6-9кл. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

70

70

54

8

Біологія.6-9кл. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

70

70

55

9

Біологія.6-9кл. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

70

70

56

7

Фізика.7-9кл. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

О. І. Ляшенко, В. Г. Бар’яхтар, Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з фізики для учнів 7-9 класів (2017 рік): В. В. Гудзь, Т. М. Засєкіна та ін..

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

70

70

57

8

Фізика.7-9кл. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

О. І. Ляшенко, В. Г. Бар’яхтар, Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з фізики для учнів 7-9 класів (2017 рік): В. В. Гудзь, Т. М. Засєкіна та ін..

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

70

70

58

9

Фізика.7-9кл. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

О. І. Ляшенко, В. Г. Бар’яхтар, Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з фізики для учнів 7-9 класів (2017 рік): В. В. Гудзь, Т. М. Засєкіна та ін..

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

105

105

59

6

Географія. 6-9кл. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Я. Б. Олійник,

Р.В.Гладковський,

Л. М. Даценко. Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з географії для учнів 6–9 класів (2017 рік): І. М. Вітенко, Л.М.Булава,  Т. Г. Гільберг, Р.В.Гладковський та ін.

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

70

70

60

7

Географія. 6-9кл. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Я. Б. Олійник,

Р.В.Гладковський,

Л. М. Даценко. Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з географії для учнів 6–9 класів (2017 рік): І. М. Вітенко, Л.М.Булава,  Т. Г. Гільберг, Р.В.Гладковський та ін.

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

70

70

61

8

Географія. 6-9кл. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Я. Б. Олійник,

Р.В.Гладковський,

Л. М. Даценко. Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з географії для учнів 6–9 класів (2017 рік): І. М. Вітенко, Л.М.Булава,  Т. Г. Гільберг, Р.В.Гладковський та ін.

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

70

70

62

9

Географія. 6-9кл. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Я. Б. Олійник,

Р.В.Гладковський,

Л. М. Даценко. Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з географії для учнів 6–9 класів (2017 рік): І. М. Вітенко, Л.М.Булава,  Т. Г. Гільберг, Р.В.Гладковський та ін.

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

52

52

63

7

Хімія.7-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Величко Л.П., Дубовик О.А., Бобкова О.С., Баланенко В.В., Пугач С.В., Рогожнікова О.В.

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

51

51

64

8

Хімія.7-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Величко Л.П., Дубовик О.А., Бобкова О.С., Баланенко В.В., Пугач С.В., Рогожнікова О.В.

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

68

68

65

9

Хімія.7-9 кл.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Величко Л.П., Дубовик О.А., Бобкова О.С., Баланенко В.В., Пугач С.В., Рогожнікова О.В.

Наказ МОН України

від 07.06.2017 № 804

68

68

Додаток 3

Перелік програм

для вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану  у 2021/2022 навчальному році

№ з/п

Клас

Назва програми

Автор

Коли і ким надано гриф

Кількість годин

за навчальним планом

фактично

Початкова школа

1

1

Типові освітні програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти

Р.Б.Шиян

Наказ МОіН України від 08.10.2019р.

№ 1272

35

35

2

2

Типові освітні програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти

Р.Б.Шиян

Наказ МОіН України від 08.10.2019р.

№ 1272

35

35

3

3

Типові освітні програми для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти

Р.Б.Шиян

Наказ МОіН України від 08.10.2019р.

№ 1273

35

35

4

4

Типові освітні програми для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти

Р.Б.Шиян

Наказ МОіН України від 08.10.2019р.

№ 1273

35

35

Базова школа

1

8

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Авторський колектив Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Глазова О. П.

Наказ МОН України

від 07.06.2017

№804

70

35

2

5

Курси за вибором та факультативні курси «Економіка і фінанси»

лист ІМЗО від 19.10.2018 №22.1/12-Г-963/

6

6

3

6

6

6

4

7

8

8

5

8

10

10

6

9

6

6

Таблиця розподілу навчального часу між навчальними предметами

для 1-4 класів НУШ

Новосілківської гімназії

на 2021/2022 навчальний рік

(накази МОН України №1272 від 08.10.2019 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» та №1273 від 08.10.2019 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

( 16 уч.)

2 клас

(17 уч.)

3 клас

(17 уч.)

4 клас

 (17 уч.)

Інваріантна складова

Мовно-літературна

Українська мова

5

5

5

5

Математична

Математика

3

3

4

4

Мистецька

Мистецтво

2

2

2

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Природнича, громадянська і історична,соціальна, здоров’яۥзбережувальна

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

(галузі: мовно-летературна-2, математична-1, природнича -2, технологічна-1,

соціальна і здоровۥ’язбережувальна-0,5,

громадянська та історична-0,5)

7

7

7

7

Іншомовна

Англійська мова

2

3

3

3

Інформатика

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

Усього

19+3

21+3

22+3

22+3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

Варіативна складова

Курси за вибором

Індивідуальна робота

1

0,5

0,5

1

Фінансова абетка

0,5

0,5

Сумарна кількість годин

23

25

26

26

Поділ класів на групи

Клас

Предмет

Кількість учнів у класі

Додаткова година

2

Інформатика

17

1

3

Інформатика

17

1

4

Інформатика

17

1

 

 

Таблиця розподілу навчального часу між навчальними предметами

для 5-9 класів

Новосілківської гімназії

на 2020/2021 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Таблиця до наказу МОН України №405 від 20.04.2018

№1

№1

№1

№8

№1

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2+2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

2+1 

3

Зарубіжна  література

2+0,5

2

2

2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

1+1

1

1+1

1,5+0,5

1,5+0,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2+0,5

2+1

2

1,5+0,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Усього

25+3

27+3

30+3

31+3

31+3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

32

33

33

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

Курси за вибором

Етика

1

1

Родинні фінанси

1

Фінансово-грамотний споживач

1

Прикладні фінанси

1

Економіка і фінанси

1

Факультативи

Міфологія

1

Видатні постаті України середини 16-18 століть

1

Українська культура середини 16-19 століття

1

Фінансова культура

0,5

Сумарна кількість годин

 30

33

33,5

36

36

 Поділ класів на групи

Клас

Предмет

Кількість учнів у класі

Додаткова година

7

Інформатика

19

1

8

Інформатика

16

2

Директор гімназії                                                                                Н.М. Коваленко

Comments:
Only authorized users can leave comments.